Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varškė̃
Straipsnelis:
žr. orškis
Šaltinis:
Čepienė 1997, 182
Antraštė:
varškė̃
Straipsnelis:
Net varškė̃ pasidarė slavizmas. Rygoje išėjusiame vienos istorikų ir kalbininkų konferencijos tezėse Проблемы этнической истории балтов (Рига 1985) L. Dumpė teigia žodį varškė̃ esant slavizmą ir iš to daro toli einančias išvadas apie pieno produktų istoriją apskritai (p. 131). Pasivarčius K. Būgą (RR II 323), E. Fraenkelį (LEW 1203), galima įsitikinti tai esant seną lietuvišką žodį. O juk knygos redaktorių kolegijoje buvo ir kalbininkų…
Šaltinis:
Vitkauskas 1986, 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas