Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varžýti
Straipsnelis:
[struktūra] UeRT. Neaiškus, indoeur. amžius lyčių vlačiti ‘vilkti’ (iter. iš vlěšti, vlěčetъ, lie. vil̃kti, vel̃ka) ir povraziti (iter. iš po-vrěsti, -vrъzetъ) ‘rišti, sutvirtinti’ (lie. varžýtiver̃žti ‘rišti’) nenustatomas, lo. urgeō ‘tvirtai spaudžiu’ yra dviprasmiškas. Didelis semantinis lyčių lie. válgyti ‘essen, fressen’, s. bžn. sl. vlaga ‘drėgmė’, r. vológa ‘skystas valgis’ diferencijavimas rodo didelį o- formos amžių (bl.-sl. *vālg- iš ide. *u̯olg- su neasp. *g ištęsimu pagal Winter'io dėsnį, plg. s. v. a. welc ‘drėgnas’, Pokorny IEW 1145 t.).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 164

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas