Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
var̃ganas
Straipsnelis:
žr. gárbanos
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 71–72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas