Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãrias
Straipsnelis:
wargien (vari̯en) E. 525 ‘varis’ : lie. vãrias.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 334
Antraštė:
vãrias
Straipsnelis:
(Autorius aiškina baltų ir slavų kai kurių metalų pavadinimų kilmę). Baltišką alavo (švino) pavadinimą pagal spalvą galima sieti su tuo, kad ir baltišką vario pavadinimą, skirtingą nuo slavų, galima paaiškinti kaip -io- vedinį iš veiksmažodžio kamieno, senosiose ide. kalbose reiškiusio degimą, aukštos temperatūros pasiekimą, plg. pirma, pr. vargien ‘varis’ < vari̯an, varene ‘varinis katilas’, lie. vãrias, la. vaŗs ‘varis’, antra – pr. auwerus ‘šlakas’, susiejamas su sl. *u-var-, varъ ‘virta derva’, armėnų varem ‘uždegu’, alb. vorbë ‘molinis katilas virti’, toch. A wrātk ‘virti’, het. u̯ar- ‘degti’, uarnu- ‘sudeginti’; hetitų -i kamienis u̯ariu̯arant- ‘degantis’ gali būti netiesiogiai palygintas [105] su analogišku veiksmažodiniu kamienu slavų kalbose (r. варить, plg. la. varît ‘virti’). Su šiuo archainiu veiksmažodiniu *u̯ori- kamienu galima sugretinti ir veiksmažodinį tematinį vedinį *u̯or-i̯o- baltų kalbose, reiškusį varį.
Šaltinis:
Иванов 1983, 105–106

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas