Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varlė̃
Straipsnelis:
Iš Meillet naujų baltų-armėnų kalbų leksinių izoglosų išsiskiria ir susisieja armėnų gort su la. varde ir lie. varlė. Ši izoglosa yra labai svarbi tuo, kad ji nėra būdinga pačioms slavų ir visoms kitoms ide. kalboms [plg. Джаукян Г., Опыт семантической классификации, p. 115].
Šaltinis:
Bolognesi 1988, 6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas