Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varnė́nas
Straipsnelis:
Seržantas aprašo priesagų ir galinių žodžio skiemenų priegaidžių distribuciją visuose latvių tarmių priegaidžių plotuose (A – vakarinis 2 priegaidžių plotas, B – rytinis 2 priegaidžių plotas, C – trijų priegaidžių plotas). C: Ērģeme [262], Lugaži [263], Valka [264], Smiltene [290]: -ẽns²: brãlẽns, bul̃lẽns, cãlẽns, cũcẽns, adj.: dzeltẽns; Smiltene [290], Trikāta [275]: gaîlȩ̃ns, vȩprȩ̃ns; Blidene [106]: pĩlȩ̃ns; B Aknīste [368]: -ā̀nc²: còałā̀nc (< cālēns); Sinole [392], Barkava [425], Kaldabruņa [442]: -ā̀ns²: bùllā̀nc, Nereta [365]: ā̀nc²: suvā̀nc, còalā̀nc; A: Kūdums [284]: -ȩ̃ns: sivȩ̃ns, ĝaîlȩ̃ns. Plg. lie. varnė́nas (1), brolė́nas etc.
Šaltinis:
Seržants 2003, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas