Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
várpa
Straipsnelis:
Gr. horpēx (ὅρπηξ, Iliad. 21, 38, lesb. ὅρπαξ) sakoma apie šaką ir apie lazdą. Žodis yra giminiškas su lie. vorpa [= varpa – J. K.] ir galų gale taip pat su lo. verbena, verbera (šaknis su̯er, u̯er) (žr. sorōnis).
Šaltinis:
Carnoy 1959, 147
Antraštė:
várpa
Reikšmė:
ear of corn
Straipsnelis:
Pirmasis dūrinių tipo *u̯orp(V) + epr˚ komponentas rekonstruojamas iš lo. verpa f. ‘membrum virile’, verpus m. ‘circumcized man’, atspindintys *u̯orpo/- arba *u̯r̥po/ (WH 2, 761) ir giminiškų baltų k. formų: lie. várpa ‘ear of corn’; prk. ‘penis’, la. vãrpa ‘Ähre, Schlegel am Dreschflegel, geflochtene Lederpeitsche; gekochter Schweineschwanz’, vārpiņa ‘penis’, kilusių iš lie. varpýti ‘durchlöchern, stochern, klauben, aushölen’ veiksmažodžių tipo. Plg. Veprỹs.
Šaltinis:
Blažek 2010c, 89–90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas