Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varpstė
Straipsnelis:
Lie. varpstė: verpti. Plg. s. ang. spinel, ang. spindle, vok a. spindel : go. spinnan ‘verpti’, le. przęślica, r. пряслица < s. sl. pręsti ‘verpti’ ir t. t. Kitose kalbose žodžiai, žymintys sąvoką ‘varpstė’ gali būti išvesti iš veiksmažodžio ‘sukti’ (s. air. fertas, s. sl. vreteno, r. веретено ir kt. sl. < ide. *wert-, matomos s. i. vr̥t-, lo. vertere ir t. t. ‘sukti’); arba jie giminiški žodžiams, žymintiems sąvoką ‘pagaliukas, šakelė’ (da. ten giminiškas s. isl. teinn ‘šakelė’, s. ang. -tān, go. tains ‘šaka’ ir t. t.).
Šaltinis:
Buck 1949, 409
Antraštė:
var̃pstė
Straipsnelis:
žr. verpstė
Šaltinis:
Liparte 1997, 96–97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas