Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varsà
Reikšmė:
spalva
Straipsnelis:
[Skolinys], plg. br. ворса (Būga RR II 217; K). Šis žodis reikšme ‘vilnų kuokštas’ užfiksuotas […] Sirvydo Dictionarium trium linguarum. (SD³ ).
Šaltinis:
Andriukaitienė 1996, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas