Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
var̃stas
Straipsnelis:
Antroji sudėtinio mesopotamijos arijų žodžio aika-u̯artanna dalis į het. kalbą išversta u̯aḫnuau̯ar ‘posūkis’ (< u̯aḫnu-, kauzatyvas iš u̯eḫ- ‘pasukti’). Mesopotamijos arijų aika-u̯artanna galime lyginti su s. i. vediniu eka-vŕ̥t ‘vienintelis’ bei pradine priesaga -ta vedinio asam. eṭa < *eka-vŕ̥t-ta forma. Mus domina antroji žodžio dalis (u̯artanna), nes šis kamienas fiksuojamas ir av. nava.fravwrsam ‘ ‘devyni miško ratai’, kurį atitinka mesopotamijos arijų na(u̯a)-u̯artanna) ‘devyni (posūkiai) – (ratai)’. Iš av. aprašymų sužinome, kad archajiškas arijų skaitvardis ir *u̯ert- derinys žymi intervalų skaičių, kurį jojimo varžybose nubėga žirgai. Taigi ankstesnis siūlymas (Топoров, Прус. яз. A-D 60) pr. -wārst (pr. ainawārst kilęs iš to paties ide. prototipo su mesopotamijos arijų aika-u̯artanna bei savo struktūra atitinka s. i. várt-ta gretinti su lie. var̃stas ‘vaga, lauko ilgumas’, oskų-umbrų varsus ‘vagos ilgis’, lo. versus pasidaro gana realus ir pamatuotas. Šiai žodžių grupei, matomai, priklauso ir s. r. вьрста, връста, верста ‘eilė, ilgumo ar erdvės matas’ (abi reikšmės atspindėtos s. serbų вр́ста ‘eilė, matavimo vienetas’).
Šaltinis:
Иванов 1979 (1981), 132–135
Antraštė:
var̃stas
Straipsnelis:
Pr. ainawārst ‘vieną kartą’ antroji dalis siejama su lie. var̃stas ‘atstumas, nužymimas vienu plūgo apsisukimu’, umbrų vorsus ‘arimo matas’, lo. vorsus, versus ir t. t., įjungiant, žinoma, ir s. sl. ВРЬСТА, bulg. връст, s.-kr., вр́ста, r. верста ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 60
Antraštė:
var̃stas
Straipsnelis:
Pr. ainawārst (adv.) 45,₃₄, ainawārst 45,₃₅ ‘vieną kartą’: wartint ir lie. var̃stas ‘Pluggewende’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 171
Antraštė:
varstas
Reikšmė:
toks ilgio matas
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: varstas ‘toks ilgio matas’ iš le. warsta.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas