Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
várstymas
Straipsnelis:
G. Otten nustatė, kad het. žodžio u̯au̯arkima reikšmė – ‘durų vyris’ (žr.: ‘Beiträge zum hethitischen Lexikon’ – ZfAssyr., 50, 1952). Laroche (žr.: ‘Hittite -ima- : indo-européen -mo-’ – BSL 52, 1966, 78–79) pasiūlė het. žodį sieti su ide. *uerg- ‘serrer, enclore’. Man rodos, nėra kliūčių het. u̯au̯arkima tiesiogiai sieti su šaknimi *uer- (išplėsta formantu) ‘sukti(s)’. Ši sąsaja panašiausia į tiesą, dėl to het. žodį siūlytina lyginti su la. vārsti ‘durų vyriai’, susijusiu vārstīt ‘varstyti duris’ (plg. lie. várstyti, várstymas < la. vẽrt (lie. vérti, pr. etwerreis ‘atidaryk’) [190] ‘duris varstyti, sukant jas apie nejudamą atramą’. Turint galvoje Larošo teiginius apie priesagą -ima- reikšmę het. kalboje, manytina, kad het. žodį ne be pagrindo reikia lyginti su lie. várstymas ‘durų darinėjimas’.
Šaltinis:
Топоров 1963b, 189–190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas