Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
varvė́ti
Straipsnelis:
[Reduplikuotuose ide. kalbų vediniuose dažniausiai atrandame esant visą šaknį sudurtą su jos dalimi (pastaroji gali atsidurti tiek prieš, tiek po pilnosios šaknies):] Lie. varvė́ti, var̃va ‘in dichten Tropfen fallen, triefen, rinnen’ yra vietoj *var-var- < *u̯er-, s. i. *var- (vār-, vāri n. ‘Wasser’, av. vār- m. ‘Regen, Regentropfen’, *vāraiti ‘lässt den Regen fallen’ ir t. t.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 23
Antraštė:
varvė́ti
Straipsnelis:
žr. tekėti
Šaltinis:
Pakerys 2002, 194
Antraštė:
varvė́ti
Reikšmė:
sunktis, lašėti
Straipsnelis:
[11. Šis reduplikacinis veiksmažodis etimologinėje literatūroje (pvz., Otrębski 1963: 23) siejamas su s. i. vā́r ‘vanduo’, av. vār ‘lietus’, ‘lyti’, toch. A wär, B war ‘vanduo’, s. isl. vari ‘skystis, vanduo’ ir kildinamas iš ide. *u̯ēr-, *u̯er- ‘upė, tekėjimas; tekėti, srūti’. Tačiau IEW 80 pateikiamų šaknies *uer- refleksai yra nereduplikaciniai, ir tarp jų tėra vienintelis veiksmažodis av. vār ‘lyti’, todėl lie. varvė́ti kilmę galima ir paaiškinti lietuvių kalbos duomenimis – plg. lie. virvė́ti, vìrva ‘čirenti, skambėti; drebėti; krutėti’, vervė́ti, vérva ‘įkyriai loti, niurzgėti, įkyriai prašyti’. Veikiausiai lie. varvė́ti laikytinas nauju lietuvių kalbos imitatyvu.].
Šaltinis:
Jakulis 2004, 147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas