Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vasãris
Straipsnelis:
La. wossoras menesis ‘junius’, lie. vasãris ‘Februar’. Semantiniais sumetimais la. mėnesio pavadinimą reikia laikyti vėlyvu dariniu iš la. vasara ‘Sommer’, o lie. žodis – senesnės kilmės (jis vartojamas jau senuosiuose raštuose). Dabartinėje lie. kalboje [148] vasãris reiškia ‘antrąjį metų mėnesį’, bet kai kas (Hofmanas) mano, kad senesnė žodžio reikšmė yra ‘Januar’. Lie. vãsara (vasarà) – senasis ide. terminas ‘pavasariui’ vadinti, o jo reikšmę ‘Sommer’ reikia laikyti antrine. Lie. vasãris, būdamas izoliuotas terminas, galėjo išlaikyti senąją pirminę reikšmę. Vasãris ir vãsara – tos pačios šaknies giminingi žodžiai, - tai rodo ir žem. vaseris, ir s. lie. wasera.
Šaltinis:
Ekertas 1966, 148–149

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas