Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vazankis
Reikšmė:
valkata, bastūnas, pliundra
Straipsnelis:
Lie. vazankis, vazanka ‘valkata, bastūnas, pliundra’ < la. vazan̡k̡is (vazañka): vazankis, valkijozasvazank'is, blandůns…; pliundra, vazankavazank̡is…; vazankis dar Ryterio žodyne.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas