Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vẽčas
Reikšmė:
senas
Straipsnelis:
žr. ankštas
Šaltinis:
Stundžia 1990, 190
Antraštė:
vẽčas
Straipsnelis:
žr. vetušas
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 170
Antraštė:
vẽčas
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu: vẽčas < *vẽtšasvẽtušas […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas