Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vežimas
Straipsnelis:
Lie. vežimas : vežti; lie. vežimas giminiškas gr. ὄχος, ὄχημα; lo. vehiculum ‘vežimas’, s. air. fēn ‘t. p.’, s. isl. vagn ‘t. p.’, s. ang. wægn, s. v. a. wagan, s. sl. vožu, č. vůz, le. woz, s. i. vāhana-, vaha-, visi yra ide. *weg̑h-, matomos gr. ὀχέομαι, lo. vehi, lie. vežti, s. sl. voziti, s. i. vah- ‘vežti, važiuoti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 722–723
Antraštė:
veži̇̀mas
Reikšmė:
‘Wagen’
Straipsnelis:
Lie. veži̇̀mas ‘Wagen’, degi̇̀mas ‘Brand, Feuer’ iš *u̯éĝʰ-m̥n-o-, *dʰégʷʰ-m̥n-o- (Rasmussen, J. E. 1986, On Hirt's Law and Laryngeal Vocalization, APILKU 5, 253 t.).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 187
Antraštė:
vežìmas
Straipsnelis:
žr. ratavežys
Šaltinis:
Eckert 1995, 51–53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas