Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vẽdọ
Reikšmė:
mes abu (žem.)
Straipsnelis:
Greta daugiskaitos kamieno lygiai taip pat su pradiniu u̯- yra dualio kamienas *u̯e±h₁ […], pvz., s. sl. vě ‘mes abu’, s. i. vām (i.-ir. *u̯ă/ā-am), lie. (žem.) vẽ-dọ¹⁵ [¹⁵ rašomosios kalbos lie. mù-du naujai pasidarytas pagal jù-du ‘jūs abu’ analogiją; Stang Vergl. Gr. 257], go. wit […].
Šaltinis:
Matzinger 1997, 84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas