Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
veiksnys
Reikšmė:
subject
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalis terminų yra neologizmai: veiksnys ‘subject’.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas