Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
veizė́ti
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje yra padaryta keletas būdvardžių su priesaga -las. Pvz., vìžlas ‘žlibas’ Všk; Brs (LKŽ XIX 871). Plg. veizė́ti (kilusį iš *veizdė́ti < *u̯eid- + -d-, žr. Smoczyński 2003a, 51), vỹzius ‘regėjimas, matymas’ ir variantą vỹžius).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas