Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vèkur
Straipsnelis:
[Kalbama apie daiktukų (ve, vei, va, vo) darybos būdus] 3) vei + kur = vèkur (Geistarai)
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas