Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vélmi
Reikšmė:
Wünsche
Straipsnelis:
[…] germ. u̯ali̭a- ‘norėti’ [plg. go. waljan] atitinka ‘rinkti’ (praide. *u̯elh-, plg lie. vélmi, s. i. vr̥̄ ‘rinkti’).
Šaltinis:
Ritter 1984, 184
Antraštė:
vélmi
Straipsnelis:
Germ. wel- ‘norėti, ketinti, siekti, wollen’ (go. opt. pret. atliekantis pres. funkciją wili, jungiamojo balsio netekęs preteritas wilda, jan-v. bendratis wiljan, s. isl. j-v. pres. vill, vilia, s. ang. netaisyklingas pres. vak. saks. wille, willað, s. v. a. netaisyklingas sg. pres. wili, šiaip dėl šios germ. leksemos kamieno yra neaiškumų -žr, tekste – A. S.) [551], be jokios abejonės, remiasi bendraide. v. šaknimi wel- ‘norėti, geisti, trokšti’ (dažniausiai su atem. pres.), arijų reikšmė yra bendresnė (‘rinktis, pasirinkti, mylėti’), plg. lo. volō, voluī, velle ‘wollen’ (praes. formose išlikę atematinės fleksijos likučiai), umbr. veltu (?) ir ehveltu ‘er soll befehlen’ (nepatikima, plg. Untermann, L130, p. 187 t.), kelt. abejodami galime paminėti kimr. gwell ‘geriau’, lie. vélmi ‘noriu, labiau pageidaučiau, leidžiu, duodu sutikimą’, s. sl. veljǫ, velěti ‘įsakyti, liepti, pasakyti, norėti’, s. i. vr̥nīté ‘pasirenka, myli’. Šaknys išplėstos formantais -d (gr.), -p (gr., lo.?) ir ei- (gr.). Variantas *gʷel- ‘wollen’ (Pokorny 489) užfiksuotas gr. ir sl. Galima mėginti sieti su *au- ‘reikalauti, verlangen’, kuri aiškiai paliudyta tik lo. aveō ‘primygtinai reikalauju’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 551–552
Antraštė:
velmi
Straipsnelis:
[Jungiamasis balsis *-i- daugiskaitoje (kilęs iš 3 dgs. *-int(i) < *-n̥t(i) arba *-r̥) buvo svarbus faktorius, skatinęs senųjų ide. perfektų ir Narten prezensų perėjimą į ī̆-prezensus baltų-slavų kalbose:] S. lie. -velmi, -velt ‘want, allow’, s. sl. velěti, veli- ‘want, order’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2008b, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas