Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
velnaklãkas
Reikšmė:
velnias
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. velnaklãklas ‘velnias’ antrasis dėmuo gali būti ir slaviškos kilmės, plg. le. kłak, r. клок, taip manyti verčia ir panašios reikšmės žodis biesãkaklis ‘kipšas, nedorėlis’.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 178-179

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas