Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
veržỹs
Straipsnelis:
S.-kr. вра̏жа ‘namų gamybos vilnonis audinys’ etimologiškai neanalizuotas [49]. Žinoma, kad reikšmė ‘austi’ kilusi iš senesnės ‘pinti, surišti, vynioti, vyti’ (plg. lo. texō, texere ‘pinti, austi’). Todėl manome, kad s.-kr. вра̏жа galima sieti su sl. lizdu *vьrg-/*vьrz- ‘sukti, pinti, vynioti’. Šiam lizdui priklauso vediniai, kuriuos sieja balsių ь : e : o kaita, plg. s.-kr. вр̏зина ‘pinučiai, žagarų tvora’, bulg. варзул’ка ‘mazgas verpaluose, gijose’, ukr. ве́рллик ‘įrankis vyžoms pinti’, r. верзни ‘vyžos’. Lie. veržỹs ‘virvė’, váržas ‘bučius’, la. var̂za ‘tvenkinys (žuvims gaudyti)’ Pokornas (Pokorny I 1154) kildina iš tos pačios šaknies kaip ir sl. *vьrg-/*vьrz-. Plg. e-laipsnį: bžn. sl. отврѣшти ‘atrišti’, уврѣщи ‘surišti’ [50]. Mūsų etimologizavimas (s.-kr. вра̏жа siejasi su sl. *vьrg-/*vьrz-) paremia ir le. trm. wierzgata ‘audėjas’.
Šaltinis:
Петлева 1975 (1977), 49–51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas