Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
verbalkis
Reikšmė:
skerssijė, skersbalkis, sija
Straipsnelis:
Lie. verbalkis ‘skerssijė, skersbalkis, sija’ < la. vȩ̃rbal̡k̡is (< v. Querbalken): verbalkisvérbalk'is.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas