Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vérkauti
Straipsnelis:
Br. вя́ркаць „inkšti, verkti“ (taip pat plg. r. (Pskovo) вя́ркать „bliauti, rėkti“, arch. вя́рка (вя́ркать) „urgzti“, вярку́н, вярку́ша „niurzgus“) neturi slaviškos etimologijos. Juos galima laikyti skoliniais iš baltų kalbų, plg. lie. vérkauti (iš ver̃kti), la. verkstêt. Skolinimą patvirtina žinoma fonetinė substitucija (lie. e tampa br., r. я) ir arealinis žodžių paplitimas.
Šaltinis:
Лаучюте 1970, 198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas