Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ver̃ksmas
Reikšmė:
Weinen
Straipsnelis:
Lie. ver̃ksmas ‘Weinen’ (šaknis *verk-, plg. ver̃kti, ver̃kia ‘weinen’). Dar žr. džiaugsmas
Šaltinis:
Bammesberger 1994b, 14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas