Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ver̃pstė
Straipsnelis:
La. vārpstiņa, vārpsta, lie. ver̃pstė, var̃pstė, verpstas, varpstas, verpstokas ir kiti bendrašakniai dariniai tiesiogiai susiję su veiksmažodžiu ver̃pti, la. vērpt.
Šaltinis:
Liparte 1997, 96–97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas