Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
versmė̃
Straipsnelis:
Šaknis *verd- baltų vardyne ir žodyne gausiai sutinkama (Vardas, Varduva, Vardžius, versmė, ir t. t.).
Šaltinis:
Schmid 1975c, 329
Antraštė:
versmė
Straipsnelis:
Lie. versmė (: lie. virti, plg. la. versme ‘karštis, karšto oro srovė’. Kai kuriose ide. kalbose panašiai šie žodžiai etimologiškai siejami: s.-kr., bulg. izvor ‘šaltinis, versmė’ (: s. sl. iz- ‘iš’ ir vĭ̌ti ‘virti’. Iš tos pačios šaknies ir s.-kr. vrelo ‘versmė, šaltinis’.
Šaltinis:
Buck 1949, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas