Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vevẽkšlė
Reikšmė:
vaikų baudyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. vevẽkšlė ‘vaikų baidyklė’ (ir lie. vaivùlis ‘naktį miške dejuojanti dvasia’) ir plg. lie. vaivóti ‘vaitoti, dejuoti’.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 174
Antraštė:
vevẽkšlė
Reikšmė:
tokia baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. vevẽkšlė ‘tokia baidyklė’ – garsažodinės kilmės pavadinimas, plg. veviáukš.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas