Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vi̇̀žlas
Reikšmė:
medžioklės šuo
Straipsnelis:
Lie. vi̇̀žlas, la. vizulis, pr. wuysis (wuyzis) < prasl. *vyžьlь. […] Pasiskolinta iš praslavų kalbos, ką liudija baltų žodžių šaknies vokalizmas.
Šaltinis:
Проценко 1989, 74
Antraštė:
vìžlas
Reikšmė:
žlibas
Straipsnelis:
žr. veizėti
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas