Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viešė
Straipsnelis:
Lie. viešė ‘gimininės bendruomenės gyvenvietė – kaimas (kiemas)’ [344], s. i. vis, av. vis, lo. vicus, sl. вьсь, go. weihs, alb. vise. Viso šitos vieś labai artimos savo reikšme piliai, kolektyvinei gyvenvietei ar pan. [335]. Le. wieś ‘sodžius’, wieśniak ‘sodietis, kaimietis’ [341] r. вьсь ‘valsčius, gyvenvietė’ [342]. Gausu senų lie. vietovardžių su kamienu vieš- arba vaiš-: Viešė, Viešvilė, Viešintos, Paviešnis, Viešupė, Viešeikiai, Viešvėnai [339]
Šaltinis:
Jurginis 1957, 335–344

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas