Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vieškelis
Straipsnelis:
vieškelis Fraenkelio nuomone, ‘kelias, einantis per kaimą’. Liaudies dainų pavyzdžiai rodo vieškelį esant viešės kelią: ‘Josma, josma vieškelalui, viešelui kelalui ir sutikom panytelį, viešelui einančių; o kaip ai ėjau viešiu kelelui, šiuom viešiu vieškelėlui’. Dabar paplitusi nuomonė, kad vieškelis ‘viešas visiems skirtas kelias’, bet XVI a. lietuviškų raštų autoriai vietoje viešas rašė atdaras, atviras, o vieškelis jau buvo žinomas. Taigi, vieškelis yra senesnis už viešą.
Šaltinis:
Jurginis 1957, 337

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas