Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viešnà
Straipsnelis:
žr. viešis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 231
Antraštė:
viešnia
Straipsnelis:
Neselmano nuomone, ‘viešnia – moteris, besisvečiuojanti tame pačiame kaime’. Merginos vakarais rinkdavosi viešėti: verpti, plunksnų plėšyti, megzti. Kiekviena dirbdavo savo darbą, pasakas sekdavo, dainuodavo ir tuo ‘viešėjimas’ pasibaigdavo. Viešėti galėjo reikšti ‘svečiuotis, būti svetimame name’, bet ne būtinai ‘vaišintis’. Viešnia – atėjusis pas kaimynus tame pačiame kaime. Irgi siejama su žodžiu viešė.
Šaltinis:
Jurginis 1957, 339

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas