Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vielgudis
Reikšmė:
Gudijos gudas, didgudis
Straipsnelis:
Dvikalbėje aplinkoje dėl kitos kalbos sinonimo įtakos atsiranda žodžių pakitimų: lie. vielgudis (Dieveniškės) ‘Gudijos gudas, didgudis’, plg. le. wielki ‘didelis’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2011b, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas