Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vienatis
Straipsnelis:
Pr. žodžiui ainat ‘visada’ artimiausia paralelė – lie. vienàt ‘tiktai’ (Daukša, Postilė, 141, 276, 409; Kurschat LDW 501), kurio pagrindu atsiradę vienatis (Mažvydas 326; WPost. 148; Giedr. NT, Jon. III, 16), vienati̇̀jas (Daukša, Lie. Kat., 5), vienãtyjis, vienatinis, vienatijà, vienãtvė, vienatras ir pan. (žr. Skardžius LKŽD 80, 82, 301, 337, 338) ir la. vienât, viê natā, viênatne, viênatnîgs (ME 4, 656) ir ypač vienatin ‘visada’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 59–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas