Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vienavietė
Reikšmė:
vienuolynas
Straipsnelis:
[Recenzuojamojo J. Palionio LLK XVI–XVII a. § 211 naujadarų sąrašas papildomas slavų žodžiais, pagal kuriuos galėjo būti sudarytas lietuviškasis] Vienavietė ‘vienuolynas’ (D³), plg. r. monastyrь, iš gr. monastḗrion.
Šaltinis:
Safarewicz 1969, 228

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas