Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viẽptis
Straipsnelis:
Go. bi-waibjan ‘apvyti, aptraukti’, s. ang. bi-wæfan ‘apsukti, apvynioti’ lyginamas su s. i. vepáyati ‘setzt in zitternde Bewegung’ (priverstas vibruojamai judėti) (kauzatyvas iš s. i. vépate ‘juda’, lie. viẽptis (vaipýtis) ‘nutaisyti miną’ [plg. Fraenkel, ZslPh. 22 (1954) 389, kur kalbama apie paralelinę šaknį *u̯eib- – go. weipan ‘στεφανοῦν’, s. ang. wipian ‘mesti’, lo. vibrare ‘vibruoti’, bet taip pat tranzityvinė reikšmė ‘priversti vibruojamai judėti’, plg. Walde-Hofmann, EW II 780; atkreipiamas dėmesys, kad toch. B turi wip- ‘mojuoti, tabaluoti’, Krause Westtoch. Gramm. 94]
Šaltinis:
Solta 1974, 120–121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas