Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viẽtryti
Reikšmė:
žaizdai užsikrėsti
Straipsnelis:
Dažnai pasitaiko, kad tam pačiam dalykui pavadinti pasiskolinama ne vienas, o daugiau žodžių, kurie paprastai išplinta skirtingose tarmėse. Taip yra ir šiuo atveju: be (s)ėtryti(s), tarmėse maždaug tokia pat reikšme gana plačiai dar yra pažįstami kiti du slavizmai – rõžyti(s) (džn. užsirõžyti; daugiausia žemaičių), dėl kurio kilmės žr. Fraenkel LEW 744, ir viẽtryti(s) (džn. užsiviẽtryti, -inti; vak. aukštaičių, taip pat dalies jų kaimynų p. au. ir pietryč. žem.), kuris galėtų būti kildinamas iš le. zapowietrzyć (się) ‘užsikrėsti’ (dėl priešdėlio po- praleidimo plg. mãčyti, magóti) ir kurio specialesnei reikšmei (‘žaizdai užsikrėsti’) įsigalėti (bent vietomis) gal bus kiek padėjęs fonetiškai artimas ė̃tryti(s) (pietuose – ietrintis)).
Šaltinis:
Urbutis 1968, 292

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas