Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vieversys
Straipsnelis:
žr. yrulis
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 168
Antraštė:
vieversỹs
Reikšmė:
Lerche
Straipsnelis:
Pr. werwirsis E 733 ‘Lerche’ – t. b. weiwirsis = lie. vieversỹs ‘Lerche’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 310
Antraštė:
vieversỹs
Straipsnelis:
Lie. vieversys, pr. werwirsis¹⁰⁴ [¹⁰⁴ prūsų kalbos forma praktiškai būtų identiška lietuviškajai, jei atitiktų Smoczyńskio (IF 94, 310) siūlymą skaityti *weiwirsis] ‘vieversys’ (T. E. Z.). Fraenkel II 1247; Trautmann 460; Endzelin 273; SD3 406 (504) s. v. skowronek; LKA koment. 46 ir žem. 79: nėra distribucijos problemų. Šis onomatopėjinės kilmės žodis neturi ryšių už baltų arealo ribų ir jo visiškai nėra latvių kalboje.
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 168
Antraštė:
vieversỹs
Straipsnelis:
werwirsis E. 733 ‘vieversys’ : lie. vieversỹs.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 336
Antraštė:
vieversỹs
Straipsnelis:
Naujas pr. ei : lie. ie atliepimo pavyzdys – E 733 werwirsis ‘жаворонок’ taisymas į *weiwirsis (<r> vietoje <i>), remiantis lietuviškuoju atitikmeniu vieversỹs (žr. Smoczyński 1986b, 229).
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas