Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
víevesà
Reikšmė:
Vogelmotte
Straipsnelis:
[Nepritaria Schindlerio teorijai, nes yra akrokinetinių nomena agentis iš facientyvų šaknų, pvz.:] *u̯és-s, gen. sg. *us-és ‘Laus’ (plg. s. sl. ъšь, sr.-kr. ȗš, le. wesz, lie. víevesa, vievesà < *h₂u̯eih₁/₃-u̯és- ‘Vogelmotte’, t. y. ‘fliegende Motte’). Pagal kilmę *u̯es- buvo ‘die Anhabende’, plg. s. i. váste.
Šaltinis:
Tremblay 2011, 579–580

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas