Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vilkolakis
Straipsnelis:
[Plačiame mitologiniame straipsnyje apie vilko, vilkolakio funkcijas, be kita ko, užsimenama ir apie jų pavadinimus]. Slavų žodis vilkolakiui pavadinti eina iš [321] s. bulg. Vlokodlak, kas reiškia ‘su vilko plaukais’ [Hurwood 1968, Vampires, Werewolves & Ghosts, New York, p. 31]. tarp variantų yra Vlokodlak, Vukodlak, Vrkolak, Volkun, kurie susiję [matyt, mitologine, ne lingvistine, prasme?] su lie. Vilkakis ir Vilkolakiai. 1162–ųjų metų ‘Pirmoji rusų kronika’ papildo forma Vilkodlak, tai sako, kad Vilkodlak prarijo saulę [remiamasi nespausdinta M. Gimbutienės paskaita].
Šaltinis:
Ridley 1976, 321–322

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas