Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vimščióti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. vimščióti ‘den Kopf fortgesetzt auf- und abbewegen (Pferd)’ šalia vimčióti : vim̃pti ‘ausschlagen’, la. vim̃bât ‘hin- und herschwenken’.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas