Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vimba
Reikšmė:
žiobris, Vimba vimba (L.) = Abramis vimba (L.)
Straipsnelis:
Lie. vimba ‘žiobris, Vimba vimba (L.) = Abramis vimba (L.)’; senesnėje nomenklatūroje ta žuvis vadinta ir taip, kaip Miežinio žodyne prirašyta (Cyprinus vimba); < la. vimba (< lyv. vīmb ar es. vimb): vimbavimba… (cyprinus vimba). Miežinio žodyno vimba laikomas leticizmu jau ME; duodamas dar Ryterio, Barono žodynuose.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas