Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vi̇̀ras
Straipsnelis:
[Šiame darbe vartojamą sąvoką ‘umliautas’ supraskime taip: ‘balsio kokybės pokytis, kurį sukelia sekančio skiemens balsis’. Toch. kalba pažįsta dviejų rūšių o-umliautą: pirmąjį sukelia įvairios kilmės o, antrąjį < ide. *-ō. Abu balsiai įtakoja bendratoch. *æ, o vėlesniu laikotarpiu ir šio toch. garso atspindžius tarmėje: æ - o > o - o:] 19. Toch. B yoraiṃ ‘skaudulys, spuogas, furunkulas’ suponuoja nom. sg. *yoro fem.; pastaroji lytis dėl o-umliauto gali būti kildinama iš bendratoch. *w’æro < ide. *u̯ērā/-ōn. Labiausiai tikėtina, jog toch. leksema etimologiškai siejasi su lo. varus ‘spuogas, furunkulas (ant veido)’, lie. vi̇̀ras ‘spuogas (kiaulės mėsoje), parazitas’, isl. var n. ‘akių išskyros’. Priesaga n- aptinkame šiose lytyse: šv. trm. verna, da. værne, ang. warnel ‘anglys, navikas po karvės oda, kuriame lindi sparvos lerva; sparvos lerva’ [31] bei vok. trm. Augenwarn f. ‘į miežio grūdus panašus spuogas ant akies voko’. Kitokį etimologizavimą siūlo Van Windekens A. J., Recherches complémentaires sur le vocabulaire tokharien II, Orbis 26, p. 388–394.
Šaltinis:
Hilmarsson 1986, 31–32
Antraštė:
vìras
Reikšmė:
Finne im Schweinefleisch, kaspinuočio lerva kiaulių raumenyse
Straipsnelis:
Išskirtiniai europinio-indoeuropietiškojo sluoksnio baltų(-slavų) lotynų kalbų leksiniai sutapimai (abejotinas ar klaidingas paraleles palieku nuošalyje): lo. varus ‘dėmė, apgamas veide, spuogelis, kaspinuočio lerva raumenyse’ : lie. vìras ‘Finne im Schweinefleisch, kaspinuočio lerva kiaulių raumenyse’ [ir kt.].
Šaltinis:
Pisani 1968, 14
Antraštė:
vìras
Reikšmė:
pimple in pork
Straipsnelis:
Straipsnyje pasitelkus keltų kalbų pavyzdžius įrodinėjama, kad *-CHT- keltų prokalbėje virto *-CT-, vid. air. ferb ‘blister’ < *u̯erbā patvirtina, kad tarp priebalsių esantis laringalas keltų prokalbėje išnyko. Lo. uarus ‘pimple’, lie. vìras ‘pimple in pork’ kildinami iš *u̯r̥h-o-, ferb greičiausiai siejamas su *u̯erh-b(ʰ)eh₂-. Šaknis *u̯erh- tikriausiai turi būti atskirta nuo *u̯ers- ‘raise oneself’, skirtingai nei tai pateikta IEW.
Šaltinis:
Zair 2012, 615

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas