Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vir̃kštis
Straipsnelis:
Gr. agribrox (ἀγριβρόξ, Hes. vietoj ‘raudonėlis’). Be abejo, b čia reikia nagrinėti kaip tarimo raidą hipotetiniame žodyje *ϝροξ, kildinant jį iš u̯ergh, uerk, iš kur pasidarytas augalo pavadinimas: lie. virkštis, gr. ϝερείκη ‘viržis’ ir t. t.
Šaltinis:
Carnoy 1959, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas