Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vir̃stas
Straipsnelis:
Toch. B wrattsai arba wratsai, adv. ‘prieš, link, apie, į’. Šis prieveiksmis, kurio -ai atliepia kitų prieveiksmių formų galūnę: B spantai = A spānte ‘drąsiai’, B orkäntai ‘iš kitos pusės’ ir t. t., atitinka lo. vorsus ‘link’ < *vorssos < ide. *u̯r̥tsto- < ide. *u̯r̥t-to-, part. praet. su *-to- < *u̯ert- ‘sukti’ ir t. t. ir kurį randame s. i. vrttá bei lie. vir̃stas. Dėl gretinimo su lo. vorsus ir t. t., žr. jau Meillet apud Lévi leidynyje Hoernle, Manuscript Remains (1916) 385 ir Lidén, Studien toch. Sprachg. (1916) 28 ir toliau. Detaliau, plg. Van Windekens, Orbis 10 (1916) 376 ir toliau. Čia reikia pridurti, kad greta B wrattsai < *warttsai (metatezė) taip pat yra veiksmažodis A *wärt-, giminiškas su lo. vertere, s. i. vártate ‘sukti ir t. t.’, kurio reikšmė išsirutuliojo iš reikšmės ‘mesti’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 583

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas