Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
virtùvė
Straipsnelis:
Prie Jablonskio ‘nukaltų ar iš tarmių paimtų ir įdiegtų bendrinėje kalboje’ žodžių autoriaus priskiriami rašytojas ir virtuvė (I, 110), bet abu šie žodžiai gana plačiai literatūrinėje kalboje buvo vartojami jau ir anksčiau (rašytojas veikiausiai M. Daukšos susidarytas – užfiksuotas kelis kartus jo postilėje ‘pisarz’ reikšme, o virtuvė – K. Sirvydo naujadaras).
Šaltinis:
Palionis 1979, 162

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas