Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viskas
Straipsnelis:
Samplaikų pirmojo komponentų *(k)-āka -a, būdamas nekirčiuotas ir neturėdamas morfologinio krūvio, visose šnektose galėjo išnykti anksčiau, kitose - vėliau. Išnykus pirmojo komponento -a, susiformavo suaugintiniai įvardžiai, plg.: viskas < visa kas, kiekvienas < *kieka vienas, kitkas < kita kas.
Šaltinis:
Rosinas 1984, 54
Antraštė:
vi̇̀skas
Straipsnelis:
Lietuvių bendrumo absoliutinis įvardis viskas yra susiformavęs iš samplaikos visa kas, kuri trijų giminių egzistavimo laikais turėjo būti *visa ka. Išnykus bevardei giminei, antrasis komponentas *ka buvo pakeistas kas, o visa daugelyje šnektų apibendrintas kaip nekaitomas elementas. Kai kuriose šnektose išlikęs ir kaitomas komponentas visa, kurio netiesioginiai linksniai, išskyrus galininką, turi vyriškos giminės fleksijas. Latvių kalboje viss kas, išnykus bevardei giminei, pakeitė *visa ka.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 226
Antraštė:
viskas
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] visa kas > viskas […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas