Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vitis
Straipsnelis:
[publikuojamas darbas, rengtas apie 1873, kuriame kitaip aiškinama prūsų leksika, pateikta Nesselmano „Thesaurus linguae prussicae“] Su lie. witis, dar plg. žil-wìtis, siejama pr. Ape-witwo antrasis dėmuo, toliau gretintinas su le. wić ‘eine schlanke Weide; Gerte’, witwa ‘salix viminalis’, kuri ir sutampa su pr. witwa, o išplėsta forma yra ru. витъвина, витвина. Taip pat dar plg. la. wītols, ru. ветлá ir kt.
Šaltinis:
Matzenauer 2003, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas