Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vizgė́ti
Straipsnelis:
Aiškinant viskė́ti atsiradimą menamos „metatezės“ būdu iš *vik-sė́ti, taip pat reikėtų paaiškinti, kaip atsirado vizgė́ti. Jeigu vizgė́ti, vìzga kildintumėme iš *veig-/*vig- + -sėti, atsidurtumėme aklavietėje – juk prieš vykstant „metatezei“ būtų turėjusi įvykti asimiliacija *vig + sėtiviksė́ti, ir rezultatas būtų buvęs viskė́ti, o ne vizgė́ti. Taigi veiksmažodžiai lie. vizgė́ti, vìzga ir viskė́ti, vìska greičiausiai yra tiesioginiai imitatyvai ir sietini ne su veĩkti ir vikrùs, bet su garsažodžiais.
Šaltinis:
Jakulis 2005, 172
Antraštė:
vizgėti
Straipsnelis:
žr. viskėti
Šaltinis:
Ostrowski 2004, 195
Antraštė:
vizgėti
Reikšmė:
beben, tremble
Straipsnelis:
Lie. vizgù ‘beben’ (s. v. viskė́ti (LEW), esama ir varianto viskù, gali būti kartu su jiems giminingais vigrùs, vìglas sietini su šaknimi *u̯ei̯g- ‘move’. *u̯ig- + - sk̂é- → ?*u̯izĝé- > lie. vizgù ‘tremble’. Lie. vikrùs-vigrùs kaip ir viskù - vizgù Fraenkelio teisingai laikomi dubletais.
Šaltinis:
Milizia 2012, 367

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas